Εύκολη και οικονομική πρόταση για την προστασία των καλωδίων των καμερών από υγρασία.